Cabomba is het advies- en doebureau van Marianne Breedijk. Cabomba werkt op het gebied van de groene ruimte in de breedste zin. Cabomba richt zich op het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling (LEADER), recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Een goed idee voor het platteland of gewoon een keer kennismaken? Ik hoor graag!